1 / 6
งานเลี้ยงส่งอำลาด้วยรักและผูกพัน นางสาวนงลักษณ์ นิลบดี ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี
2 / 6
การอบรมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร “PLC สู่การวิจัยในชั้นเรียน”
3 / 6
การประชุมโรงเรียนวัดบันไดช้าง โรงเรียนวัดประดู่โลกเชษฐ์ และโรงเรียนวัดบางกะทิง อำเภอเสนา
4 / 6
ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
5 / 6
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ร.ร.วัดท่าซุงทักษิณาราม และร.รบ้านบางพลี
6 / 6
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


 ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 อ่านทั้งหมด
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 0 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบมหาเดชอุปถัมภ์) และโรงเรียนบ้านบางพลี (บุษย์บูรณะ)
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 6 ครั้ง
ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 10 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดบันไดช้าง โรงเรียนวัดประดู่โลกเชษฐ์ และโรงเรียนวัดบางกะทิง อำเภอเสนา
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 11 ครั้ง
หลักสูตร “PLC สู่การวิจัยในชั้นเรียน”
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 16 ครั้ง
งานเลี้ยงส่งอำลาด้วยรักและผูกพัน นางสาวนงลักษณ์ นิลบดี ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 15 ครั้ง
ให้กำลังใจคณะจัดทำแผนการเรียนรู้เชิงรุก ตามนโยบายมิติคุณภาพ 5 รู้ + 1
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 13 ครั้ง
การประชุมผู้ปกครองโรงเรียนวัดไทรน้อย โรงเรียนวัดปราสาททอง และโรงเรียนวัดบุญกันนาวาส อำเภอบางบาล
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 14 ครั้ง

 ภาพกิจกรรมของ โรงเรียน อ่านทั้งหมด
อำเภอบางซ้าย อำเภอบางไทร อำเภอบางบาล อำเภอบางปะอิน อำเภอผักไห่ อำเภอลาดบัวหลวง อำเภอเสนา
โรงเรียนวัดมฤคทายวัน (วิจิตร ชวนะนันท์ราษฎร์อุปถัมภ์) เตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง
เข้าชม 1102 ครั้ง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 เตรียมความพร้อมทดสอบ O NET
เข้าชม 1083 ครั้ง
โรงเรียนวัดน้ำเต้า ตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ DLIT
เข้าชม 998 ครั้ง
กิจกรรมวันพระโรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด
เข้าชม 1266 ครั้ง
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวร่วมพัฒนาโรงเรียนวัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา)
เข้าชม 1125 ครั้ง
โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ประชุมคณะกรรมการ O-NET
เข้าชม 1129 ครั้ง
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนวัดกระโดงทอง
เข้าชม 1067 ครั้ง
 แนะนำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
อำเภอบางซ้าย อำเภอบางไทร อำเภอบางบาล อำเภอบางปะอิน อำเภอผักไห่ อำเภอลาดบัวหลวง อำเภอเสนา
นายวีระ ทองลิ่ม ผอ.
รร.ชุมชนวัดบางซ้ายนอก
นางสุนันท์ บุญศักดิ์ ผอ.
รร.วัดกระแชง
นายโชค ปุยอ๊อด ผอ.
รร.วัดขวิด (สำนักงานลากกินเเบ่งงเคราะห์123)
น.ส.ศิริพร ไชยชมภู ผอ.
รร.วัดบางเคียน
ผอ.รร.วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา)
รร.วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา)
ผอ.รร.วัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ)
รร.วัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ)
ผอ.รร.วัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร)
รร.วัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร)
ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
โดย นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา เข้าชม 1980 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและจัดจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562
โดย นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา เข้าชม 714 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
โดย นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา เข้าชม 990 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562
โดย นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา เข้าชม 420 ครั้ง
ประกาศรับสมัครคัดเลือกและจัดจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โดย Admin เข้าชม 820 ครั้ง
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
โดย Admin เข้าชม 1728 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ กศจ.พระนครศรีอยุธยา
โดย นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา เข้าชม 147 ครั้ง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อ่านทั้งหมด
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 206 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 268 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 221 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 160 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2562 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จำนวน 1 ชุด
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 273 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จำนวน 1 ชุด
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 284 ครั้ง
ประกาศเรื่องประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 275 ครั้ง

วารสารทั้งหมด     

วารสาร เดือนสิงหาคม 2562

วารสาร เดือนกรกฎาคม 2562

วารสาร เดือนมิถุนายน 2562
 
ขณะนี้ 4 คน สถิติวันนี้ 556 คน สถิติเดือนนี้ 15306 คน สถิติปีนี้ 45637 คน สถิติทั้งหมด 142065 คน