1 / 7
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 100% โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง
2 / 7
การประชุมคณะทำงานเตรียมการนิเทศกำกับติดตาม การจัดการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี ในสถานศึกษา
3 / 7
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่บุญชู พิศาภาค มารดา นายบัญชา พิศาภาค
4 / 7
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562 ผ่านระบบทางไกล Video Conference
5 / 7
ประธานเปิดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
6 / 7
ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี โรงพยาบาลเสนา
7 / 7
พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน และพิธีวางพวงมาลา รัชกาลที่ 8 ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 อ่านทั้งหมด
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 100% โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) อำเภอผักไห่
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 40 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 100% โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) อำเภอผักไห่
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 40 ครั้ง
“พุธเช้า...ข่าว สพฐ” ครั้งที่ 25/2562 และการประชุม (สภากาแฟ)
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 33 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 1 (Cluster)
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 28 ครั้ง
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5ปี)
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 32 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 100% โรงเรียนวัดศิริสุขาราม อำเภอบางไทร
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 50 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 100% โรงเรียนบางไทร อำเภอบางไทร
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 38 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 100% โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) อำเภอบางไทร
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 34 ครั้ง

 ภาพกิจกรรมของ โรงเรียน อ่านทั้งหมด
อำเภอบางซ้าย อำเภอบางไทร อำเภอบางบาล อำเภอบางปะอิน อำเภอผักไห่ อำเภอลาดบัวหลวง อำเภอเสนา
โรงเรียนคอตันเตรียมความพร้อมทดสอบ O NET
เข้าชม 783 ครั้ง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 เตรียมความพร้อมทดสอบ O NET
เข้าชม 765 ครั้ง
โรงเรียนวัดน้ำเต้า ตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ DLIT
เข้าชม 754 ครั้ง
กิจกรรมวันพระโรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด
เข้าชม 809 ครั้ง
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวร่วมพัฒนาโรงเรียนวัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา)
เข้าชม 753 ครั้ง
ทำทางเดินโรงเรียนวัดโสภณเจติการาม
เข้าชม 764 ครั้ง
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนวัดกระโดงทอง
เข้าชม 747 ครั้ง
 แนะนำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
อำเภอบางซ้าย อำเภอบางไทร อำเภอบางบาล อำเภอบางปะอิน อำเภอผักไห่ อำเภอลาดบัวหลวง อำเภอเสนา
นายนิรุธ เล็กโสภี ผอ.
รร.คอตัน
นางธนภร เกิดนาวี รก.ผอ.
รร.วัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์ อุปถัมภ์)
นางสุมิตรา ไตรเดช รก.ผอ.
รร.วัดไทรน้อย
นายเพทาย บุญประคอง ผอ.
รร.เชียงรากน้อย
ผอ.รร.วัดท่าดินแดง
รร.วัดท่าดินแดง
น.ส.สุดา เรืองปราชญ์ ผอ.
รร.หงสประภาสประสิทธิ์
ผอ.รร.ชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์)
รร.ชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์)
ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด
สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครเรียนสร้างงานศิลปะจากดินไทย/วาดภาพโดยสีชอล์ค ฟรี
โดย นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา เข้าชม 63 ครั้ง
สถาบันอยุธยาศึกษา ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังการบรรยายการนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย ครั้งที่ ๒
โดย นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา เข้าชม 94 ครั้ง
สถาบันอยุธยาศึกษา ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงาน “อยุธยาน่ายล”
โดย นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา เข้าชม 786 ครั้ง
เอกสารประกอบการประชุมทางไกลชี้แจงการเลือกตั้ง สพป.อยุธยา เขต 2
โดย นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา เข้าชม 783 ครั้ง
สื่อประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้ง ส.ส.
โดย นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา เข้าชม 746 ครั้ง
เอกสารประกอบ การประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
โดย นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา เข้าชม 767 ครั้ง
การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2562
โดย นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา เข้าชม 804 ครั้ง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อ่านทั้งหมด
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 32 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 42 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 29 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 46 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2562 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จำนวน 1 ชุด
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 112 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จำนวน 1 ชุด
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 100 ครั้ง
ประกาศเรื่องประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 100 ครั้ง

วารสารทั้งหมด     

วารสาร เดือนพฤษภาคม 2562

วารสาร เดือนเมษายน 2562

วารสาร เดือนมีนาคม 2562
 
ขณะนี้ 0 คน สถิติวันนี้ 1 คน สถิติเดือนนี้ 25 คน สถิติปีนี้ 560 คน สถิติทั้งหมด 96988 คน