1 / 5
ผอ.เขตพบครูเวรประจำวัน อำเภอบางไทร จำนวน 4 โรงเรียน
2 / 5
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562
3 / 5
ผอ.เขตพบครูเวรประจำวันอำเภอบางปะอิน และอำเภอบางไทร
4 / 5
ผอ.เขตพบครูเวรประจำวันอำเภอผักไห่
5 / 5
รับมอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จาก บริษัท เมืองไทยแคปปิตอล จำกัด (มหาชน)


 ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 อ่านทั้งหมด
รับมอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จาก บริษัท เมืองไทยแคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 6 ครั้ง
ผอ.เขตพบครูเวรประจำวันอำเภอผักไห่
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 18 ครั้ง
ผอ.เขตพบครูเวรประจำวันอำเภอบางปะอิน และอำเภอบางไทร
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 10 ครั้ง
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 39 ครั้ง
ผอ.เขตพบครูเวรประจำวัน อำเภอบางไทร จำนวน 4 โรงเรียน
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 16 ครั้ง
การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ 2563
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 4 ครั้ง
ผอ.เขต พบผู้บริหารอำเภอบางบาล และอำเภอผักไห่
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 20 ครั้ง
ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2562
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 9 ครั้ง

 ภาพกิจกรรมของ โรงเรียน อ่านทั้งหมด
อำเภอบางซ้าย อำเภอบางไทร อำเภอบางบาล อำเภอบางปะอิน อำเภอผักไห่ อำเภอลาดบัวหลวง อำเภอเสนา
โรงเรียนวัดมฤคทายวันประชาสัมพันธ์งานมหกรรมดนตรีฯ
เข้าชม 1174 ครั้ง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 เตรียมความพร้อมทดสอบ O NET
เข้าชม 1132 ครั้ง
โรงเรียนวัดน้ำเต้า ตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ DLIT
เข้าชม 1036 ครั้ง
กิจกรรมวันพระโรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด
เข้าชม 1349 ครั้ง
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวร่วมพัฒนาโรงเรียนวัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา)
เข้าชม 1187 ครั้ง
ทำทางเดินโรงเรียนวัดโสภณเจติการาม
เข้าชม 1026 ครั้ง
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนวัดกระโดงทอง
เข้าชม 1099 ครั้ง
 แนะนำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
อำเภอบางซ้าย อำเภอบางไทร อำเภอบางบาล อำเภอบางปะอิน อำเภอผักไห่ อำเภอลาดบัวหลวง อำเภอเสนา
นางเจริญพร บางบาล รก.ผอ.
รร.วัดมฤคทายวัน
นายวิวัฒน์ สุขสมศักดิ์ ผอ.
รร.วัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)
ว่าที่ ร.ต.เบญจวรรณ ภู่ด้าย ผอ.
รร.วัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)
ผอ.รร.วัดโพธิ์บางปะอิน
รร.วัดโพธิ์บางปะอิน
ผอ.รร.วัดนาคู (จันทศึกษาคาร)
รร.วัดนาคู (จันทศึกษาคาร)
ผอ.รร.รุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์
รร.รุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์
ผอ.รร.วัดรางจระเข้
รร.วัดรางจระเข้
ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
โดย นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา เข้าชม 2184 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและจัดจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562
โดย นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา เข้าชม 778 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
โดย นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา เข้าชม 1072 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562
โดย นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา เข้าชม 445 ครั้ง
ประกาศรับสมัครคัดเลือกและจัดจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โดย Admin เข้าชม 884 ครั้ง
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
โดย Admin เข้าชม 1849 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ กศจ.พระนครศรีอยุธยา
โดย นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา เข้าชม 182 ครั้ง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อ่านทั้งหมด
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 231 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 283 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 242 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 183 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2562 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จำนวน 1 ชุด
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 299 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จำนวน 1 ชุด
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 311 ครั้ง
ประกาศเรื่องประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 320 ครั้ง

วารสารทั้งหมด     

วารสาร เดือนตุลาคม 2562

วารสาร เดือนสิงหาคม 2562

วารสาร เดือนกรกฎาคม 2562
 
ขณะนี้ 7 คน สถิติวันนี้ 473 คน สถิติเดือนนี้ 11895 คน สถิติปีนี้ 62763 คน สถิติทั้งหมด 159191 คน