1 / 6
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562
2 / 6
การประชุมรับมอบนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3 / 6
พิธีไหว้ครู ดนตรี นาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2562
4 / 6
การประชุมแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
5 / 6
กิจกรรมวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 16 ปี
6 / 6
การอบรมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 อ่านทั้งหมด
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp)
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 12 ครั้ง
Mind Education Program
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 7 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 100% โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต และโรงเรียนวัดปทุมวัน อ.ลาดบัวหลวง
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 21 ครั้ง
การประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 23 ครั้ง
การอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 17 ครั้ง
เฝ้ารับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 15 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 100% โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม อ.ลาดบัวหลวง
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 12 ครั้ง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.ชุมพร เขต 2
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 10 ครั้ง

 ภาพกิจกรรมของ โรงเรียน อ่านทั้งหมด
อำเภอบางซ้าย อำเภอบางไทร อำเภอบางบาล อำเภอบางปะอิน อำเภอผักไห่ อำเภอลาดบัวหลวง อำเภอเสนา
โรงเรียนวัดมฤคทายวันประชาสัมพันธ์งานมหกรรมดนตรีฯ
เข้าชม 918 ครั้ง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 เตรียมความพร้อมทดสอบ O NET
เข้าชม 916 ครั้ง
โรงเรียนวัดน้ำเต้า ตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ DLIT
เข้าชม 878 ครั้ง
กิจกรรมวันพระโรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด
เข้าชม 1063 ครั้ง
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวร่วมพัฒนาโรงเรียนวัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา)
เข้าชม 925 ครั้ง
โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ประชุมคณะกรรมการ O-NET
เข้าชม 911 ครั้ง
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนวัดกระโดงทอง
เข้าชม 907 ครั้ง
 แนะนำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
อำเภอบางซ้าย อำเภอบางไทร อำเภอบางบาล อำเภอบางปะอิน อำเภอผักไห่ อำเภอลาดบัวหลวง อำเภอเสนา
นายปอร์ลชัย อินทะวัฒน์ ผอ.
รร.วัดวังชะโด
น.ส.ผาณิต ไวปรีชี รก.ผอ.
รร.ไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร)
นายจินดา สะมะโน ผอ.
รร.วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)
ว่าที่ ร.ต.จิรัตน์ อยู่ยืน ผอ.
รร.ราษฎร์บํารุง
ผอ.รร.วัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา)
รร.วัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา)
ผอ.รร.วัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ)
รร.วัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ)
ผอ.รร.วัดแก้วสุวรรณ
รร.วัดแก้วสุวรรณ
ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกและจัดจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โดย Admin เข้าชม 322 ครั้ง
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
โดย Admin เข้าชม 685 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ กศจ.พระนครศรีอยุธยา
โดย นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา เข้าชม 39 ครั้ง
รายละเอียดการสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ภาค ค สัมภาษณ์ (เพิ่มเติม)
โดย นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา เข้าชม 109 ครั้ง
มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบบรรจุตำแหน่งศึกษานิเทศก์
โดย นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา เข้าชม 30 ครั้ง
กศจ.พระนครศรีอยุธยา รับสมัครครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ จำนวน 69 อัตรา วันที่ 18 - 24 ก.ค. 62 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
โดย นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา เข้าชม 190 ครั้ง
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา เข้าชม 88 ครั้ง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อ่านทั้งหมด
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 102 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 173 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 117 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 104 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2562 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จำนวน 1 ชุด
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 197 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จำนวน 1 ชุด
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 185 ครั้ง
ประกาศเรื่องประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 176 ครั้ง

วารสารทั้งหมด     

วารสาร เดือนกรกฎาคม 2562

วารสาร เดือนมิถุนายน 2562

วารสาร เดือนพฤษภาคม 2562
 
ขณะนี้ 6 คน สถิติวันนี้ 487 คน สถิติเดือนนี้ 510 คน สถิติปีนี้ 1109 คน สถิติทั้งหมด 97537 คน