1 / 6
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 100% โรงเรียนวัดลำตะเคียน อำเภอผักไห่
2 / 6
การประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม (Roving Teams) การเตรียมความพร้อมการประเมินภายนอก รอบสี่
3 / 6
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 100% โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย อ.บางไทร และโรงเรียนบ้านบางกระสั้น อ.บางปะอิน
4 / 6
การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)
5 / 6
การนำเสนอผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 2
6 / 6
มหกรรมการศึกษาแห่งชาติ : ก้าวสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า


 ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 อ่านทั้งหมด
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 100% โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม อำเภอบางปะอิน
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 2 ครั้ง
ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน (บางซ้ายเกมส์) ประจำปี 2562 ของศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอำเภอบางซ้าย
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 6 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 100% โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ อำเภอลาดบัวหลวง และโรงเรียนวัดมฤคทายวัน อำเภอบางซ้าย
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 14 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 100% โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) อ.บางปะอิน
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 14 ครั้ง
ประธานกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ณ สนามสอบโรงเรียนวัดบ้านแพน “ศรีรัตนานุกูล”
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 57 ครั้ง
ประธานกรรมการดำเนินการสอบฯ ณ สนามสอบโรงเรียนวัดบ้านแพน “ศรีรัตนานุกูล”
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 48 ครั้ง
“ร้อยรักรวมใจ สานสายใย มุทิตาจิต” ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 37 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 100% โรงเรียนวัดลำตะเคียน อำเภอผักไห่
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 32 ครั้ง

 ภาพกิจกรรมของ โรงเรียน อ่านทั้งหมด
อำเภอบางซ้าย อำเภอบางไทร อำเภอบางบาล อำเภอบางปะอิน อำเภอผักไห่ อำเภอลาดบัวหลวง อำเภอเสนา
โรงเรียนวัดมฤคทายวัน (วิจิตร ชวนะนันท์ราษฎร์อุปถัมภ์) เตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง
เข้าชม 1017 ครั้ง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 เตรียมความพร้อมทดสอบ O NET
เข้าชม 1009 ครั้ง
โรงเรียนวัดน้ำเต้า ตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ DLIT
เข้าชม 949 ครั้ง
กิจกรรมวันพระโรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด
เข้าชม 1157 ครั้ง
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวร่วมพัฒนาโรงเรียนวัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา)
เข้าชม 1021 ครั้ง
โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ประชุมคณะกรรมการ O-NET
เข้าชม 1025 ครั้ง
การสนับสนุนกิจกรรมจากกลุ่มจิตอาสาของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เข้าชม 1098 ครั้ง
 แนะนำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
อำเภอบางซ้าย อำเภอบางไทร อำเภอบางบาล อำเภอบางปะอิน อำเภอผักไห่ อำเภอลาดบัวหลวง อำเภอเสนา
นายนิรุธ เล็กโสภี ผอ.
รร.คอตัน
นายวิจิตร แสงเปี่ยม ผอ.
รร.ศรีบางไทร
นายอภิชาติ คุยสูงเนิน ผอ.
รร.วัดไผ่ล้อม
ผอ.รร.ปราสาททองวิทยา
รร.ปราสาททองวิทยา
ผอ.รร.วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา)
รร.วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา)
ผอ.รร.วัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์)
รร.วัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์)
นายวิรัช บุญนาค ผอ.
รร.วัดเจ้าแปดทรงไตรย์
ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
โดย นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา เข้าชม 1586 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและจัดจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562
โดย นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา เข้าชม 565 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
โดย นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา เข้าชม 839 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562
โดย นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา เข้าชม 366 ครั้ง
ประกาศรับสมัครคัดเลือกและจัดจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โดย Admin เข้าชม 734 ครั้ง
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
โดย Admin เข้าชม 1546 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ กศจ.พระนครศรีอยุธยา
โดย นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา เข้าชม 112 ครั้ง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อ่านทั้งหมด
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 144 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 219 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 178 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 140 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2562 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จำนวน 1 ชุด
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 241 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จำนวน 1 ชุด
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 238 ครั้ง
ประกาศเรื่องประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 229 ครั้ง

วารสารทั้งหมด     

วารสาร เดือนสิงหาคม 2562

วารสาร เดือนกรกฎาคม 2562

วารสาร เดือนมิถุนายน 2562
 
ขณะนี้ 5 คน สถิติวันนี้ 663 คน สถิติเดือนนี้ 15911 คน สถิติปีนี้ 22761 คน สถิติทั้งหมด 119189 คน