1 / 7
การประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผล
2 / 7
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3)
3 / 7
ประธานในพิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อประดิษฐ์ เกตุนิล บิดา ของคุณสมศรี กระแสขันธ์
4 / 7
การประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ : OIT
5 / 7
พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
6 / 7
งานครบรอบวันก่อตั้งศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ ปีที่ 33
7 / 7
“พุธเช้า...ข่าว สพฐ” ครั้งที่ 19/2562 ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 อ่านทั้งหมด
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 100% โรงเรียนวัดธรรมนาวา อำเภอบางปะอิน
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 2 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 100% โรงเรียนวัดบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 3 ครั้ง
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูสะเต็มศึกษา (STEM)
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 3 ครั้ง
ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการส่งเสริมมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 9 ครั้ง
ทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.2562
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 16 ครั้ง

โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 85 ครั้ง
เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดย คณะวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 รุ่นที่ 2 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์”
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 36 ครั้ง
การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน “หลักสูตรต้านทุจริต”
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 36 ครั้ง

 ภาพกิจกรรมของ โรงเรียน อ่านทั้งหมด
อำเภอบางซ้าย อำเภอบางไทร อำเภอบางบาล อำเภอบางปะอิน อำเภอผักไห่ อำเภอลาดบัวหลวง อำเภอเสนา
โรงเรียนวัดมฤคทายวัน (วิจิตร ชวนะนันท์ราษฎร์อุปถัมภ์) เตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง
เข้าชม 705 ครั้ง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 เตรียมความพร้อมทดสอบ O NET
เข้าชม 709 ครั้ง
โรงเรียนวัดน้ำเต้า ตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ DLIT
เข้าชม 708 ครั้ง
กิจกรรมวันพระโรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด
เข้าชม 721 ครั้ง
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวร่วมพัฒนาโรงเรียนวัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา)
เข้าชม 710 ครั้ง
ทำทางเดินโรงเรียนวัดโสภณเจติการาม
เข้าชม 714 ครั้ง
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนวัดกระโดงทอง
เข้าชม 710 ครั้ง
 แนะนำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
อำเภอบางซ้าย อำเภอบางไทร อำเภอบางบาล อำเภอบางปะอิน อำเภอผักไห่ อำเภอลาดบัวหลวง อำเภอเสนา
น.ส.พเยาว์ ฤทธิแพทย์ ผอ.
รร.วัดเทพมงคล
นางสุนันท์ บุญศักดิ์ ผอ.
รร.วัดกระแชง
นางสุมิตรา ไตรเดช รก.ผอ.
รร.วัดไทรน้อย
ผอ.รร.วัดลาดระโหง
รร.วัดลาดระโหง
ผอ.รร.วัดบ้านแค
รร.วัดบ้านแค
ผอ.รร.วัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ)
รร.วัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ)
ผอ.รร.วัดหัวเวียง
รร.วัดหัวเวียง
ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด
สถาบันอยุธยาศึกษา ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงาน “อยุธยาน่ายล”
โดย นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา เข้าชม 718 ครั้ง
เอกสารประกอบการประชุมทางไกลชี้แจงการเลือกตั้ง สพป.อยุธยา เขต 2
โดย นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา เข้าชม 714 ครั้ง
สื่อประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้ง ส.ส.
โดย นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา เข้าชม 710 ครั้ง
เอกสารประกอบ การประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
โดย นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา เข้าชม 711 ครั้ง
การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2562
โดย นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา เข้าชม 714 ครั้ง
การตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ให้บุคลากรในสังกัด สพป.อยุธยา เขต 2 ในวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561
โดย นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา เข้าชม 713 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
โดย นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา เข้าชม 712 ครั้ง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อ่านทั้งหมด
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2562 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จำนวน 1 ชุด
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 16 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จำนวน 1 ชุด
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 10 ครั้ง
ประกาศเรื่องประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 10 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 710 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 705 ครั้ง
รายละเอียดการจัดชื้อจัดจ้าง การจัดชื้อหนังสือชุดชีวิตดีงามตามคำพ่อสอน ระดับประถมศึกษา
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 716 ครั้ง
รายละเอียดการจัดชื้อจัดจ้าง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 712 ครั้ง

วารสารทั้งหมด     

วารสาร เดือนเมษายน 2562

วารสาร เดือนมีนาคม 2562

วารสาร เดือนกุมภาพันธ์ 2562
 
ขณะนี้ 0 คน สถิติวันนี้ 1 คน สถิติเดือนนี้ 27 คน สถิติปีนี้ 529 คน สถิติทั้งหมด 96957 คน