1 / 6
งานมหกรรมดนตรี นาฏศิลป์ไทย เทิดไท้ รัชกาลที่ ๑๐ ครั้งที่ ๒
2 / 6
ประธานพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ครั้งที่ ๓
3 / 6
แข่งขัน กีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ครั้งที่ ๓
4 / 6
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
5 / 6
งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2562
6 / 6
พิธีสมโภชหน่อต้นศรีมหาโพธิ์จากเมืองอนุราธปุระ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 อ่านทั้งหมด
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 12 ครั้ง
21ก.พ.62
การประชุมทางไกล เพื่อมอบนโยบายและภารกิจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย”
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 9 ครั้ง
21ก.พ.62
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา รุ่นที่ 2
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 11 ครั้ง
21ก.พ.62
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 15 ครั้ง
20ก.พ.62
งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2562
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 16 ครั้ง
19ก.พ.62
พิธีสมโภชหน่อต้นศรีมหาโพธิ์จากเมืองอนุราธปุระ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 16 ครั้ง
18ก.พ.62
ประธานพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อย.2 ครั้งที่ 3
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 36 ครั้ง
16ก.พ.62
การแข่งขันกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อย.2 ครั้งที่ 3
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 46 ครั้ง
15ก.พ.62

 ภาพกิจกรรมของ โรงเรียน อ่านทั้งหมด
อำเภอบางซ้าย อำเภอบางไทร อำเภอบางบาล อำเภอบางปะอิน อำเภอผักไห่ อำเภอลาดบัวหลวง อำเภอเสนา
โรงเรียนวัดมฤคทายวัน (วิจิตร ชวนะนันท์ราษฎร์อุปถัมภ์) เตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง
เข้าชม 672 ครั้ง
31ม.ค.61
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 เตรียมความพร้อมทดสอบ O NET
เข้าชม 765 ครั้ง
31ม.ค.61
โรงเรียนวัดน้ำเต้า ตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ DLIT
เข้าชม 700 ครั้ง
31ม.ค.61
กิจกรรมวันพระโรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด
เข้าชม 748 ครั้ง
31ม.ค.61
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวร่วมพัฒนาโรงเรียนวัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา)
เข้าชม 686 ครั้ง
31ม.ค.61
ทำทางเดินโรงเรียนวัดโสภณเจติการาม
เข้าชม 703 ครั้ง
31ม.ค.61
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนวัดกระโดงทอง
เข้าชม 665 ครั้ง
31ม.ค.61
 แนะนำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
อำเภอบางซ้าย อำเภอบางไทร อำเภอบางบาล อำเภอบางปะอิน อำเภอผักไห่ อำเภอลาดบัวหลวง อำเภอเสนา
น.ส.พเยาว์ ฤทธิแพทย์ ผอ.
รร.วัดเทพมงคล
ผอ.รร.วัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์)
รร.วัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์)
น.ส.วันเพ็ญ นิ่มอนงค์ ผอ.
รร.ประชากรรังสฤษฏ์
ผอ.รร.ชุมชนวัดกำแพง
รร.ชุมชนวัดกำแพง
ผอ.รร.วัดนาคู (จันทศึกษาคาร)
รร.วัดนาคู (จันทศึกษาคาร)
ผอ.รร.สามัคคีวิทยา
รร.สามัคคีวิทยา
นายวิษุวัต ข้อสว่าง ผอ.
รร.วัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์)
ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด
เอกสารประกอบการประชุมทางไกลชี้แจงการเลือกตั้ง สพป.อยุธยา เขต 2
โดย นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา เข้าชม 18 ครั้ง 21ก.พ.62
สื่อประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้ง ส.ส.
โดย นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา เข้าชม 11 ครั้ง 21ก.พ.62
เอกสารประกอบ การประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
โดย นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา เข้าชม 61 ครั้ง 18ก.พ.62
การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2562
โดย นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา เข้าชม 306 ครั้ง 9ม.ค.62
การตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ให้บุคลากรในสังกัด สพป.อยุธยา เขต 2 ในวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561
โดย นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา เข้าชม 626 ครั้ง 7ก.ย.61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
โดย นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา เข้าชม 724 ครั้ง 28มิ.ย.61
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
โดย นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา เข้าชม 610 ครั้ง 20มิ.ย.61
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อ่านทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 598 ครั้ง 27มิ.ย.61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 586 ครั้ง 27มิ.ย.61
รายละเอียดการจัดชื้อจัดจ้าง การจัดชื้อหนังสือชุดชีวิตดีงามตามคำพ่อสอน ระดับประถมศึกษา
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 597 ครั้ง 21มิ.ย.61
รายละเอียดการจัดชื้อจัดจ้าง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 588 ครั้ง 21มิ.ย.61
รายละเอียดการจัดชื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ของ สพป.อย.2
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 620 ครั้ง 21มิ.ย.61
รายละเอียดการจัดชื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์สำนักงาน ของ สพป.อย.2
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 600 ครั้ง 21มิ.ย.61
รายละเอียดการจัดชื้อจัดจ้าง ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 615 ครั้ง 21มิ.ย.61

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึก

วารสารทั้งหมด     

วาราสาร เดือนมกราคม 2562

วารสาร เดือนธันวาคม 2561

วารสาร เดือนพฤศจิกายน 2561
 
ขณะนี้ 0 คน สถิติวันนี้ 1 คน สถิติเดือนนี้ 24 คน สถิติปีนี้ 55 คน สถิติทั้งหมด 96483 คน