1 / 28
ประชุมสัมมนา ผอ.เขต ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
2 / 28
เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน
3 / 28
การประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
4 / 28
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2567
5 / 28
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงการฯ เพื่อสอดรับกับระบบ “eMENSCR”
6 / 28
ตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียนโรงเรียนวัดมฤคทายวัน อำเภอบางซ้าย
7 / 28
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ครั้งที่ 5/2565
8 / 28
การประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
9 / 28
การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
10 / 28
การประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
11 / 28
การประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
12 / 28
การประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
13 / 28
การประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
14 / 28
การประชุม ผอ. เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบ Zoom Meeting
15 / 28
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
16 / 28
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
17 / 28
การประชุมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70
18 / 28
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้ง การเสนอขอ และการจัดสรรประมาณงบลงทุนฯ
19 / 28
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีแสดงความยินดี แก่ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ
20 / 28
พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563 และ ปี 2564
21 / 28
ประธานเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น
22 / 28
การประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
23 / 28
การประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
24 / 28
การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566
25 / 28
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 1
26 / 28
การประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ ครั้งที่ 9/2565
27 / 28
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดสง่างาม อำเภอบางไทร
28 / 28
ผอ.เขต พบเพื่อนครู อำเภอผักไห่การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีและประพฤติมิชอบ
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 การแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
 การแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน
โครงการ “เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา”
 รายงานการประชุมประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอําเภอและประธานกลุ่มโรงเรียน
 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 
รายงานผลการนิเทศความพร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
       - คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมความพร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
• เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
     เจตจำนงของผู้บริหาร (Thai) (English)
     นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
• การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
• การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
• แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 
 ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 อ่านทั้งหมด
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดสง่างาม อำเภอบางไทร
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 11 ครั้ง
การประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ ครั้งที่ 9/2565
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 8 ครั้ง
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 1
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 6 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 13 ครั้ง
การประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 16 ครั้ง
การประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 10 ครั้ง
ประธานเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 10 ครั้ง
พิธีแสดงความยินดี แก่ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563 และ ปี 2564
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 69 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
โดย นางจินตนา ขันธพัฒน์ เข้าชม 2050 ครั้ง
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
โดย นางจินตนา ขันธพัฒน์ เข้าชม 1971 ครั้ง
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
โดย นางจินตนา ขันธพัฒน์ เข้าชม 1886 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้เปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)
โดย นางจินตนา ขันธพัฒน์ เข้าชม 1878 ครั้ง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
โดย นายภาณุวัฒน์ ศิริเสนา เข้าชม 1927 ครั้ง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของนักเรียนวัดหนองนาง โดย นายธนสาร ศุภพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองนาง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โดย นางจินตนา ขันธพัฒน์ เข้าชม 1859 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย การโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
โดย นางจินตนา ขันธพัฒน์ เข้าชม 1916 ครั้ง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อ่านทั้งหมด
aaaaaaaaaaa
โดย a เข้าชม 8 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดชื้อครุภัณฑ์โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยวิธีคัดเลือก
โดย น.ส.ภัทรภา ทรงโภค เข้าชม 1866 ครั้ง
พระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
โดย น.ส.ภัทรภา ทรงโภค เข้าชม 1860 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน(ห้องประชุม) จำนวน 1 รายการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)
โดย น.ส.ภัทรภา ทรงโภค เข้าชม 1883 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
โดย น.ส.ภัทรภา ทรงโภค เข้าชม 1860 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
โดย น.ส.ภัทรภา ทรงโภค เข้าชม 1861 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
โดย น.ส.ภัทรภา ทรงโภค เข้าชม 1857 ครั้ง

วารสารทั้งหมด     

วารสาร เดือนมิถุนายน 2565

วารสาร เดือนพฤษภาคม 2565

วารสาร เดือนเมษายน 2565
 
ขณะนี้ 2 คน สถิติวันนี้ 88 คน สถิติเดือนนี้ 3005 คน สถิติปีนี้ 159523 คน สถิติทั้งหมด 600659 คน