อำเภอบางซ้าย อำเภอบางไทร อำเภอบางบาล อำเภอบางปะอิน อำเภอผักไห่ อำเภอลาดบัวหลวง อำเภอเสนา
 
ผู้อำนวยการ สถานศึกษาอำเภอบางซ้าย
 

น.ส.เมธาพร รักแดน รก.ผอ.
รร.คชเวกวิทยา
โทรศัพท์

นายชชนน ธานีรัตน์ รก.ผอ.
รร.วัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง)
โทรศัพท์

นายวีระชัย วิเศษสัตย์ ผอ.
รร.วัดดอนพัฒนาราม
โทรศัพท์

นายวิฑูณร์ นัยยุติ ผอ.
รร.วัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)
โทรศัพท์

นายสามารถ อภิสนธ์ ผอ.
รร.วัดสามเพลง
โทรศัพท์

นางสายสร้อย แช่มช้อย รก.ผอ.
รร.วัดใหม่ต้านทาน
โทรศัพท์

นายยุทธพิชัย เขาแก้ว ผอ.
รร.วัดเศวตศิลาราม
โทรศัพท์

นายนิรุธ เล็กโสภี ผอ.
รร.คอตัน
โทรศัพท์

นายปอร์ลชัย อินทะวัฒน์ ผอ.
รร.วัดวังชะโด
โทรศัพท์

นางรัตนา ทองเนื้อแปด ผอ.
รร.วัดฤกษ์บุญมี
โทรศัพท์

น.ส.พเยาว์ ฤทธิแพทย์ ผอ.
รร.วัดเทพมงคล
โทรศัพท์

นายกองเหรียญ แสนช่าง ผอ.
รร.วัดสุคนธาราม
โทรศัพท์ 0865048356

นางเจริญพร บางบาล รก.ผอ.
รร.วัดมฤคทายวัน
โทรศัพท์

นายวีระ ทองลิ่ม ผอ.
รร.ชุมชนวัดบางซ้ายนอก
โทรศัพท์

นางปราณี กองจินดา รก.ผอ.
รร.โคกตาพรหม
โทรศัพท์

นายธงชาติ ปกกันประเสริฐ ผอ.
รร.วัดบางซ้ายใน
โทรศัพท์
ขณะนี้ 10 คน สถิติวันนี้ 107 คน สถิติเดือนนี้ 2705 คน สถิติปีนี้ 82650 คน สถิติทั้งหมด 266763 คน