อำเภอบางซ้าย อำเภอบางไทร อำเภอบางบาล อำเภอบางปะอิน อำเภอผักไห่ อำเภอลาดบัวหลวง อำเภอเสนา
 
ผู้อำนวยการ สถานศึกษาอำเภอบางไทร
 

นางสุนันท์ บุญศักดิ์ ผอ.
รร.วัดกระแชง
โทรศัพท์

นายสมหมาย สุขสมโฉม ผอ.
รร.วัดอนุกุญชราราม
โทรศัพท์

นายประยูร สุขจิตร รก.ผอ.
รร.วัดศิริสุขาราม
โทรศัพท์

นายศักดิ์ผจญ เริงใจ ผอ.
รร.วัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ)
โทรศัพท์

นายบุญลือ คล้ายนัครัญ รก.ผอ.
รร.ไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
โทรศัพท์

นางพจนี ศรียานนท์ ผอ.
รร.บ้านเชียงรากน้อย
โทรศัพท์

นายวิจิตร แสงเปี่ยม ผอ.
รร.ศรีบางไทร
โทรศัพท์

น.ส.ผาณิต ไวปรีชี รก.ผอ.
รร.ไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร)
โทรศัพท์

นายบุญเลิศ จำปางาม รก.ผอ.
รร.วัดเทพสนทวารี
โทรศัพท์

นายบุญเลิศ จำปางาม ผอ.
รร.วัดสง่างาม
โทรศัพท์

นายไสว แววเพ็ชร รก.ผอ.
รร.บ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ)
โทรศัพท์

นายสุวรรณ บู่บาง ผอ.
รร.สินสังวาลย์อุทิศ
โทรศัพท์

นายวิวัฒน์ สุขสมศักดิ์ ผอ.
รร.วัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)
โทรศัพท์

ผอ.รร.วัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์)
รร.วัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์)
โทรศัพท์

นางธนภร เกิดนาวี ผอ.
รร.วัดทางยาว
โทรศัพท์

น.ส.พิมพ์นารา เสาวนิตย์ ผอ.
รร.วัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง)
โทรศัพท์

นางกันยา เจริญถ้อย ผอ.
รร.วัดโพธิ์แตงใต้
โทรศัพท์

นางธนภร เกิดนาวี รก.ผอ.
รร.วัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์ อุปถัมภ์)
โทรศัพท์

ผอ.รร.วัดไม้ตราสมาชิการาม
รร.วัดไม้ตราสมาชิการาม
โทรศัพท์

นางชบา โรจนะเสน ผอ.
รร.วัดเชิงเลน
โทรศัพท์

นายประยูร สุขจิตร ผอ.
รร.วัดโบสถ์สมพรชัย
โทรศัพท์

ว่าที่ ร.ต.ไกรสร แก้วแสงเอก ผอ.
รร.วัดสนามไชย
โทรศัพท์

นายวัฒนชัย นิรพาธ ผอ.
รร.บางไทร
โทรศัพท์

นายโสภณ โฮมหุ้มแก้ว ผอ.
รร.วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์)
โทรศัพท์

นายนภดล จันนุ่ม ผอ.
รร.วัดสุนทราราม
โทรศัพท์

นายศักดิ์ผจญ เริงใจ รก.ผอ.
รร.วัดขุนจ่าธรรมาราม
โทรศัพท์
ขณะนี้ 8 คน สถิติวันนี้ 100 คน สถิติเดือนนี้ 2698 คน สถิติปีนี้ 82643 คน สถิติทั้งหมด 266756 คน