อำเภอบางซ้าย อำเภอบางไทร อำเภอบางบาล อำเภอบางปะอิน อำเภอผักไห่ อำเภอลาดบัวหลวง อำเภอเสนา
 
ผู้อำนวยการ สถานศึกษาอำเภอบางปะอิน
 

นางธัญยธรณ์ สุวรรณศิริรัฐ ผอ.
รร.วัดเชิงท่า
โทรศัพท์

น.ส.กาญจนา ดวงอาทิตย์ ผอ.
รร.วัดทำเลไทยโปรดสัตว์
โทรศัพท์

นายนที พุ่มไสว ผอ.
รร.ราษฎร์นิรมิตร
โทรศัพท์

นายเพทาย บุญประคอง ผอ.
รร.เชียงรากน้อย
โทรศัพท์

นายจิรเดช หาธะนี ผอ.
รร.วัดธรรมนาวา
โทรศัพท์ 0818536414

นายสมหวัง สมบูรณ์ ผอ.
รร.วัดเปรมปรีชา
โทรศัพท์

นายบรรจง เป็ดทอง ผอ.
รร.วัดตลาด (อุดมวิทยา)
โทรศัพท์

ว่าที่ ร.ต.จิรัตน์ อยู่ยืน ผอ.
รร.ราษฎร์บํารุง
โทรศัพท์

ว่าที่ ร.ต.ไกรมาตร์ พันธ์อุดม ผอ.
รร.วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
โทรศัพท์

ผอ.รร.บ้านบางกระสั้น
รร.บ้านบางกระสั้น
โทรศัพท์

น.ส.ศิริพร ไชยชมภู ผอ.
รร.วัดบางเคียน
โทรศัพท์

ว่าที่ร.ต.เด่นพงษ์ ใจกล้า ผอ.
รร.วัดบ้านกลิ้ง
โทรศัพท์

นายสุเทพ ไทยประยูร รก.ผอ.
รร.วัดชีปะขาว 'รัฐราษฎร์บูรณะ'
โทรศัพท์

นางอัจฉรา คหินทพงศ์ รก.ผอ.
รร.วัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร)
โทรศัพท์

นายบัญชา ปลื้มอารมย์ ผอ.
รร.วัดขนอนบ้านกรด
โทรศัพท์

ผอ.รร.วัดสุทธิรุจิราราม
รร.วัดสุทธิรุจิราราม
โทรศัพท์

นายไพศาล ราตรี ผอ.
รร.เจ้าฟ้าสร้าง
โทรศัพท์

ผอ.รร.บ้านพลับ (วิสุทธิวังราช)
รร.บ้านพลับ (วิสุทธิวังราช)
โทรศัพท์

ผอ.รร.วัดโพธิ์บางปะอิน
รร.วัดโพธิ์บางปะอิน
โทรศัพท์

ผอ.รร.ปราสาททองวิทยา
รร.ปราสาททองวิทยา
โทรศัพท์

ผอ.รร.วัดชุมพลนิกายาราม
รร.วัดชุมพลนิกายาราม
โทรศัพท์

ผอ.รร.ชุมชนวัดกำแพง
รร.ชุมชนวัดกำแพง
โทรศัพท์

ผอ.รร.วัดบ้านสร้าง
รร.วัดบ้านสร้าง
โทรศัพท์

ผอ.รร.วัดทำใหม่
รร.วัดทำใหม่
โทรศัพท์

ผอ.รร.วัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา)
รร.วัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา)
โทรศัพท์

ผอ.รร.วัดลาดระโหง
รร.วัดลาดระโหง
โทรศัพท์

ผอ.รร.วัดยม
รร.วัดยม
โทรศัพท์

ผอ.รร.วัดสามเรือน
รร.วัดสามเรือน
โทรศัพท์
ขณะนี้ 6 คน สถิติวันนี้ 91 คน สถิติเดือนนี้ 2689 คน สถิติปีนี้ 82634 คน สถิติทั้งหมด 266747 คน