อำเภอบางซ้าย อำเภอบางไทร อำเภอบางบาล อำเภอบางปะอิน อำเภอผักไห่ อำเภอลาดบัวหลวง อำเภอเสนา
 
ผู้อำนวยการ สถานศึกษาอำเภอผักไห่
 

ผอ.รร.วัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร)
รร.วัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร)
โทรศัพท์

น.ส.เรณู ครุฑธาพันธ์ ผอ.
รร.วัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา)
โทรศัพท์

ผอ.รร.วัดโคกทอง (บวรวิทยา)
รร.วัดโคกทอง (บวรวิทยา)
โทรศัพท์

ผอ.รร.วัดดอนลาน
รร.วัดดอนลาน
โทรศัพท์

ผอ.รร.วัดตาลานเหนือ
รร.วัดตาลานเหนือ
โทรศัพท์

ผอ.รร.วัดท่าดินแดง
รร.วัดท่าดินแดง
โทรศัพท์

ผอ.รร.วัดนาคู (จันทศึกษาคาร)
รร.วัดนาคู (จันทศึกษาคาร)
โทรศัพท์

ผอ.รร.วัดบ้านแค
รร.วัดบ้านแค
โทรศัพท์

ผอ.รร.วัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข)
รร.วัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข)
โทรศัพท์

ผอ.รร.วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา)
รร.วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา)
โทรศัพท์

ผอ.รร.วัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง)
รร.วัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง)
โทรศัพท์

นางสมพิศ ลาสอน ผอ.
รร.วัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร)
โทรศัพท์

ผอ.รร.วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
รร.วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
โทรศัพท์

ผอ.รร.วัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา)
รร.วัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา)
โทรศัพท์

ผอ.รร.วัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)
รร.วัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)
โทรศัพท์

ผอ.รร.วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา)
รร.วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา)
โทรศัพท์

ผอ.รร.วัดลาดชะโด
รร.วัดลาดชะโด
โทรศัพท์

ผอ.รร.วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา)
รร.วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา)
โทรศัพท์
ขณะนี้ 1 คน สถิติวันนี้ 562 คน สถิติเดือนนี้ 15312 คน สถิติปีนี้ 45643 คน สถิติทั้งหมด 142071 คน