อำเภอบางซ้าย อำเภอบางไทร อำเภอบางบาล อำเภอบางปะอิน อำเภอผักไห่ อำเภอลาดบัวหลวง อำเภอเสนา
 
ผู้อำนวยการ สถานศึกษาอำเภอลาดบัวหลวง
 

ผอ.รร.วัดหลักชัย 'ประชาบรรลือฤทธิ์'
รร.วัดหลักชัย 'ประชาบรรลือฤทธิ์'
โทรศัพท์

ผอ.รร.วัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์)
รร.วัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์)
โทรศัพท์

ผอ.รร.วัดลาดประทุมคงคาราม
รร.วัดลาดประทุมคงคาราม
โทรศัพท์

น.ส.สุดา เรืองปราชญ์ ผอ.
รร.หงสประภาสประสิทธิ์
โทรศัพท์

ผอ.รร.วัดราษฎร์บำรุง
รร.วัดราษฎร์บำรุง
โทรศัพท์

ผอ.รร.วิทยานนท์
รร.วิทยานนท์
โทรศัพท์

ผอ.รร.สัตตปทุมบำรุง
รร.สัตตปทุมบำรุง
โทรศัพท์

ผอ.รร.วัดตรีพาราสีมาเขต
รร.วัดตรีพาราสีมาเขต
โทรศัพท์

ผอ.รร.วัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)
รร.วัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)
โทรศัพท์

ผอ.รร.วัดสุทธาวาส
รร.วัดสุทธาวาส
โทรศัพท์

ผอ.รร.อุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์
รร.อุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์
โทรศัพท์

ผอ.รร.วัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์)
รร.วัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์)
โทรศัพท์

ผอ.รร.วัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289)
รร.วัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289)
โทรศัพท์

ผอ.รร.ลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ)
รร.ลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ)
โทรศัพท์

ผอ.รร.รุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์
รร.รุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์
โทรศัพท์

ผอ.รร.วัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ)
รร.วัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ)
โทรศัพท์

ผอ.รร.สอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์)
รร.สอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์)
โทรศัพท์

ผอ.รร.วัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล)
รร.วัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล)
โทรศัพท์

ผอ.รร.คู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์)
รร.คู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์)
โทรศัพท์

นางสุรัชนา มีใย ผอ.
รร.วัดโสภณเจติการาม
โทรศัพท์

ผอ.รร.สามัคคีวิทยา
รร.สามัคคีวิทยา
โทรศัพท์

ผอ.รร.ประสิทธิ์วิทยา
รร.ประสิทธิ์วิทยา
โทรศัพท์

ผอ.รร.วัดราษฎร์ปุณณาราม
รร.วัดราษฎร์ปุณณาราม
โทรศัพท์

ผอ.รร.มาลาอีสงเคราะห์
รร.มาลาอีสงเคราะห์
โทรศัพท์

ผอ.รร.รอซีดี
รร.รอซีดี
โทรศัพท์
ขณะนี้ 6 คน สถิติวันนี้ 85 คน สถิติเดือนนี้ 2683 คน สถิติปีนี้ 82628 คน สถิติทั้งหมด 266741 คน