>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
การประเมิน (Evaluation Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่ง ผอ.สพป.  


วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 ว่าที่ ร.ต.สำรวย นกงาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พร้อมด้วย นายยรรยง อรรถีโภค นายนพคุณ ลัคนาวิเชียร นายภราดร เสนารัตน์ รอง ผอ. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน ทั้ง 7 อำเภอ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ประกอบด้วย นายสุชาติ กลัดสุข อดีต ผอ.สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 ประธานกรรมการ นายมโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 กรรมการ  และ นายพิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.กรุงเทพมหานคร กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมอาคารสายสัมพันธ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

 

ดารณี แซ่จึง /ภาพ/ ข่าว

 
 
น.ส.ดารณี แซ่จึง
กลุ่มอำนวยการ
 

ขณะนี้ 2 คน สถิติวันนี้ 67 คน สถิติเดือนนี้ 1094 คน สถิติปีนี้ 114808 คน สถิติทั้งหมด 433017 คน