>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  


วันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 16.00 น. ว่าที่ ร.ต. สำรวย นกงาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พร้อมด้วย นายภราดร เสนารัตน์ รองฯ ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ร่วมทำ MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี มหาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ ผศ.ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี คณบดีคณะครุศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ และหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับครูที่จบไม่ตรงสาขา ระดับประกาศนียบัตร (Non-degree) ภายใต้โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ณ ห้องประชุมอยุธยา - อาเซียน  ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ดารณี แซ่จึง /ภาพ/ข่าว

 
 
น.ส.ดารณี แซ่จึง
กลุ่มอำนวยการ
 

ขณะนี้ 3 คน สถิติวันนี้ 268 คน สถิติเดือนนี้ 6715 คน สถิติปีนี้ 6715 คน สถิติทั้งหมด 447851 คน