>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
การประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  


วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายนพคุณ ลัคนาวิเชียร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พร้อมด้วย นายภราดร เสนารัตน์ รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2  นางสาวอุไรวรรณ วงษ์แหยม ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมกำหนดทิศทาง นโยบาย จุดเน้นการบริหารจัดการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมจินดาอินทร์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

 
 
น.ส.ดารณี แซ่จึง
กลุ่มอำนวยการ
 

ขณะนี้ 5 คน สถิติวันนี้ 123 คน สถิติเดือนนี้ 3040 คน สถิติปีนี้ 159558 คน สถิติทั้งหมด 600694 คน