>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ครั้งที่ 5/2565  


วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 น. นายนพคุณ ลัคนาวิเชียร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ครั้งที่ 5/2565 พร้อมด้วย นายภราดร เสนารัตน์ รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 158 โรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ประธานได้มอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ AYODIA MODEL 4Q เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ สพฐ. ในเรื่องของการขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการอาหารกลางวัน ติดตามขยายผล ปพ.ออนไลน์ การขับเคลื่อน Smart School  การนิเทศตรวจเยี่ยมครบ 158 โรงเรียน และการค้นหาดาว เพื่อมาเป็นแกนนำในการพัฒนาการศึกษา ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารสายสัมพันธ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

 
 
น.ส.ดารณี แซ่จึง
กลุ่มอำนวยการ
 

ขณะนี้ 2 คน สถิติวันนี้ 97 คน สถิติเดือนนี้ 3014 คน สถิติปีนี้ 159532 คน สถิติทั้งหมด 600668 คน