>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ร่วมงานมหกรรม “ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปประเทศ”  


วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 11.00 น. นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พร้อมด้วย นายนรินทร์ เชาว์ประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  นายสมนึก อ่ำพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์) นางสาวพิมพ์นารา เสาวนิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาคสโมสร และนายวัชระ ทองนิล ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมงานมหกรรม “ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปประเทศ” การขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 ตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ ณ โรงแรมเซ้นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร

ดารณี แซ่จึง /ภาพ / ข่าว

 
 
น.ส.ดารณี แซ่จึง
กลุ่มอำนวยการ
10  กันยายน  2561

ขณะนี้ 0 คน สถิติวันนี้ 1 คน สถิติเดือนนี้ 20 คน สถิติปีนี้ 492 คน สถิติทั้งหมด 96920 คน