>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
เปิดบ้านมิติคุณภาพ 5 รู้ อำเภอบางบาล 5 Knowledge’s Bangban Open House 2018  


วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานเปิดบ้านมิติคุณภาพ 5 รู้ อำเภอบางบาล 5 Knowledge’s Bangban Open House 2018 เปิดบ้านมิติคุณภาพ 5 รู้ อำเภอบางบาล และมอบเกียรติบัตรแก่คุณครูที่ได้ผ่านการคัดเลือก กิจกรรมค้นฟ้า คว้าดาว พร้อมด้วย นายกนก คล้ายมุข ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมี นายสมนึก อ่ำพันธ์ ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอำเภอบางบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน มีโรงเรียนที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานของคณะครูและนักเรียนจำนวน 22 โรงเรียน วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการนำมิติคุณภาพ 5 รู้สู่การปฏิบัติ ระดับสถานศึกษา พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นแนวทางการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาต่อไป ณ โรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์) อำเภอบางบาล

ดารณี แซ่จึง /ภาพ /ข่าว

 
 
น.ส.ดารณี แซ่จึง
กลุ่มอำนวยการ
11  กันยายน  2561

ขณะนี้ 0 คน สถิติวันนี้ 1 คน สถิติเดือนนี้ 20 คน สถิติปีนี้ 492 คน สถิติทั้งหมด 96920 คน