>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  


วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นายดิเรก โรจน์ปาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ในการจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าใจบทบาท และหน้าที่ ความสำคัญในการกำกับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของสถานศึกษาและต้องร่วมรับผิดชอบต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่คุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ ณ ห้องประชุมอาคารสายสัมพันธ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

ดารณี แซ่จึง /ภาพ/ ข่าว

 
 
น.ส.ดารณี แซ่จึง
กลุ่มอำนวยการ
13  กันยายน  2561

ขณะนี้ 0 คน สถิติวันนี้ 1 คน สถิติเดือนนี้ 20 คน สถิติปีนี้ 492 คน สถิติทั้งหมด 96920 คน