>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (MOU) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา กรณีโรงเรียนขนาดเล็กที่ต้องดำรงอยู่ (Stand Alone)  


วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (MOU) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา กรณีโรงเรียนขนาดเล็กที่ต้องดำรงอยู่ (Stand Alone) ของโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 87 โรงเรียน โรงเรียนละ 3 ชุด คือ 1.มอบให้แก่ผู้อำนวยการ / รักษาการ โรงเรียนจำนวน 1 ชุด 2.มอบให้ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนจำนวน 1 ชุด และเก็บไว้เป็นหลักฐานข้อมูล ณ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 จำนวน 1 ชุด ณ ห้องประชุมอาคารสายสัมพันธ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

ดารณี แซ่จึง /ภาพ/ ข่าว

 
 
น.ส.ดารณี แซ่จึง
กลุ่มอำนวยการ
13  กันยายน  2561

ขณะนี้ 0 คน สถิติวันนี้ 1 คน สถิติเดือนนี้ 20 คน สถิติปีนี้ 492 คน สถิติทั้งหมด 96920 คน