>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2561  


วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2561 รับโล่เชิดชูเกียรติ ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมลูกเสือ ระดับดี ปีงบประมาณ 2561 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้มอบ ณ ห้องทวารวดี แกรนด์ บอลรูม โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทาราวดี จังหวัดนครปฐม

ดารณี แซ่จึง /ภาพ / ข่าว

 
 
น.ส.ดารณี แซ่จึง
กลุ่มอำนวยการ
 

ขณะนี้ 0 คน สถิติวันนี้ 1 คน สถิติเดือนนี้ 25 คน สถิติปีนี้ 560 คน สถิติทั้งหมด 96988 คน