>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
Bangsai 5 Knowledge’s มิติคุณภาพ 5 รู้ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน อำเภอบางไทร  


วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานนิทรรศการ มิติคุณภาพ  5 รู้ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน Bangsai 5 Knowledge’s ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่) อำเภอบางไทร โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ไกรสร แก้วแสงเอก ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอำเภอบางไทร เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดกิจกรรมนิทรรศการในครั้งนี้ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน จำนวน 26 โรงเรียน เพื่อจัดแสดงผลงานของแต่ละโรงเรียน เป็นการขับเคลื่อนการนำมิติคุณภาพ 5 รู้ สู่การปฏิบัติ ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคุณภาพผู้เรียน ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทียบเคียงคุณภาพการจัดการศึกษาของครูผู้สอนของแต่ละโรงเรียน และสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนต่อไป

ดารณี แซ่จึง /ภาพ /ข่าว

 
 
น.ส.ดารณี แซ่จึง
กลุ่มอำนวยการ
 

ขณะนี้ 0 คน สถิติวันนี้ 1 คน สถิติเดือนนี้ 25 คน สถิติปีนี้ 560 คน สถิติทั้งหมด 96988 คน