>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  


วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดย นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นประธานกล่าวเปิดและให้แนวทางการพัฒนา พร้อมนี้ได้รับเกียรติวิทยากร นายธงชัย มั่นคง อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 และคณะ บรรยายให้ความรู้ในการดำเนินงาน วิธีการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา

ดารณี แซ่จึง /ภาพ / ข่าว

 
 
น.ส.ดารณี แซ่จึง
กลุ่มอำนวยการ
 

ขณะนี้ 0 คน สถิติวันนี้ 1 คน สถิติเดือนนี้ 25 คน สถิติปีนี้ 560 คน สถิติทั้งหมด 96988 คน