>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
การอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามนโยบาย มิติคุณภาพ 5 รู้ สู่การปฏิบัติระดับสถานศึกษา The Cloning of Teaching Development  


วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามนโยบาย มิติคุณภาพ 5 รู้ สู่การปฏิบัติระดับสถานศึกษา The Cloning of Teaching Development พร้อมด้วย นายกนก คล้ายมุข ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ โดยนางสาวเพ็ญพรรณ กรึงไกร ศึกษานิเทศก์ กล่าวต้อนรับวิทยากรผู้ให้ความรู้ ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา วัตถุประสงค์ในการอบรมในครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการนำนโยบายมิติคุณภาพ 5 รู้ สู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาองค์ความรู้สำหรับครูผู้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และนำไปสู่การขยายเครือข่ายการปฏิบัติในสถานศึกษา โดยกำหนดจัดอบรมระหว่าง วันที่ 15-17 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคารสายสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

ดารณี แซ่จึง /ภาพ/ ข่าว

 
 
น.ส.ดารณี แซ่จึง
กลุ่มอำนวยการ
 

ขณะนี้ 0 คน สถิติวันนี้ 1 คน สถิติเดือนนี้ 22 คน สถิติปีนี้ 587 คน สถิติทั้งหมด 97015 คน