>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
มหกรรมวิชาการตามแนวทางมิติคุณภาพ 5 รู้ อำเภอบางปะอิน  


วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการตามแนวทางมิติคุณภาพ 5 รู้ ของศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอำเภอบางปะอิน ณ หอประชุมวัดบางเคียนวิเชียรฉาย โดยมี นายจิรเดช หาธะนี ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอำเภอบางปะอิน เป็นผู้กล่าวรายงาน มีโรงเรียนที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานของคณะครูและนักเรียนจำนวน 27 โรงเรียน วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูทุกโรงเรียนได้นำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนมิติคุณภาพ 5 รู้ ของแต่ละโรงเรียน มุ่งเน้นในผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแก้ไขปัญหาได้ และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียนต่อไป

ดารณี แซ่จึง /ภาพ /ข่าว

 
 
น.ส.ดารณี แซ่จึง
กลุ่มอำนวยการ
8  กุมภาพันธ์  2562

ขณะนี้ 0 คน สถิติวันนี้ 1 คน สถิติเดือนนี้ 20 คน สถิติปีนี้ 492 คน สถิติทั้งหมด 96920 คน