>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
กการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการสอบของการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  


วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการสอบของการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 พร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสายสัมพันธ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ดารณี แซ่จึง /ภาพ/ ข่าว

 
 
น.ส.ดารณี แซ่จึง
กลุ่มอำนวยการ
 

ขณะนี้ 0 คน สถิติวันนี้ 1 คน สถิติเดือนนี้ 27 คน สถิติปีนี้ 529 คน สถิติทั้งหมด 96957 คน