>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โครงการบรรพชาสามภาคฤดูร้อน ณ วัดสีกุก รุ่นที่ 37  


วันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 37 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน ณ วัดสีกุก อำเภอบางบาล โดย พระครูชินธรรมาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอบางบาล เจ้าอาวาสวัดสีกุก ซึ่งจัดโครงการบรรพชาสามภาคฤดูร้อนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เยาวชนของชาติใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ศึกษาปฏิบัติธรรม ปลูกฝังจิตใจให้มีคุณธรรมเป็นคนดีมีความรู้คู่คุณธรรม นำมาซึ่งความสุข ความเจริญ ให้กับหมู่คณะ สังคม ประเทศชาติสืบไป

ดารณี แซ่จึง /ภาพ /ข่าว

 
 
น.ส.ดารณี แซ่จึง
กลุ่มอำนวยการ
 

ขณะนี้ 0 คน สถิติวันนี้ 1 คน สถิติเดือนนี้ 25 คน สถิติปีนี้ 560 คน สถิติทั้งหมด 96988 คน