>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
งานครบรอบวันก่อตั้งศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ ปีที่ 33  


วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นายบูรพา พรหมสิงห์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พร้อมด้วย นายสุเทพ สภาพอัตถ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางสาวอุไรวรรณ วงษ์แหยม รก.ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมงานครบรอบวันก่อตั้งศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ (สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์ฯ) งานพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนะมหาเถระ) สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก และร่วมไถ่ชีวิตโค จำนวน 1 ตัว และกระบือ 1 ตัว เพื่อนำเข้าโครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ณ อาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ

ดารณี  แซ่จึง /ภาพ/ข่าว

 
 
น.ส.ดารณี แซ่จึง
กลุ่มอำนวยการ
 

ขณะนี้ 1 คน สถิติวันนี้ 173 คน สถิติเดือนนี้ 429 คน สถิติปีนี้ 61150 คน สถิติทั้งหมด 245263 คน