>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม "ป้องกันการทุจริต" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และโครงการเสริมสร้าง ความซื่อสัตย์ สุจริตและปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดี การต่อต้านการทุจริต  


วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. นายบูรพา พรหมสิงห์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พร้อมด้วย นายนรินทร์ เชาว์ประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 นำคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต พร้อมประกาศเจตจำนงเขตสุจริต ให้ความรู้ด้านคุณธรรม ความโปร่งใส เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลในการทำงาน และกิจกรรมการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดี ให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง ใน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม "ป้องกันการทุจริต" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริตและปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดี การต่อต้านการทุจริต ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

ดารณี แซ่จึง /ภาพ / ข่าว

 
 
น.ส.ดารณี แซ่จึง
กลุ่มอำนวยการ
 

ขณะนี้ 3 คน สถิติวันนี้ 169 คน สถิติเดือนนี้ 425 คน สถิติปีนี้ 61146 คน สถิติทั้งหมด 245259 คน