>>>  ข่าวประชาสัมพันธ์
สถาบันอยุธยาศึกษา ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังการบรรยายการนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย ครั้งที่ ๒  


สถาบันอยุธยาศึกษา ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังการบรรยายการนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย ครั้งที่ ๒ ในวันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
---
สมัครร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/rsv4cF1bXpN3AenS6
- ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร
- ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๐ ท่าน จะได้รับวารสารวิชาการอยุธยา ฉบับล่าสุด ๒ ฉบับ (ไม่มีจำหน่าย)​
- รับจำนวนจำกัด ๕๐ ที่ ให้สิทธิ์ตามลำดับการสมัคร
ติดต่อสอบถามโทร ๐๓๕ ๒๔๑ ๔๐๗ / ๐๘๔ ๐๒๓๕ ๐๕๓
(คุณพัฑร์ แตงพันธ์ ผู้ประสานงานโครงการ)
 
 
นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา
 

ขณะนี้ 9 คน สถิติวันนี้ 495 คน สถิติเดือนนี้ 518 คน สถิติปีนี้ 1117 คน สถิติทั้งหมด 97545 คน