>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 100% โรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) อำเภอผักไห่  


วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 11.00 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พร้อมคณะออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 100% โรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) อำเภอผักไห่ โดยมี นางสมพิศ ลาสอน  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) ได้ให้การต้อนรับ ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานการนำนโยบายมิติคุณภาพ 5 รู้ สู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษาการยกระดับคุณภาพการศึกษาการ Coaching การจัดการเรียนการสอน /Benchmarking /PLC /Active Learning การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) และการติดตามโครงการอาหารกลางวัน พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา

ประมวล เนื่องอุทัย /ภาพ / ดารณี แซ่จึง / ข่าว

 
 
น.ส.ดารณี แซ่จึง
กลุ่มอำนวยการ
 

ขณะนี้ 4 คน สถิติวันนี้ 672 คน สถิติเดือนนี้ 15920 คน สถิติปีนี้ 22770 คน สถิติทั้งหมด 119198 คน