>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
การประชุมคณะทำงานเตรียมการนิเทศกำกับติดตาม การจัดการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี ในสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562  


วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานเตรียมการนิเทศกำกับติดตาม การจัดการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี ในสถานศึกษา พร้อมด้วย นางสุชานรี แสนทวีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทั้ง 7 อำเภอ คณะกรรมการนิเทศฯ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการทุกท่าน เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมจินดาอินทร์  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ดารณี แซ่จึง /ภาพ/ ข่าว

 
 
น.ส.ดารณี แซ่จึง
กลุ่มอำนวยการ
 

ขณะนี้ 5 คน สถิติวันนี้ 655 คน สถิติเดือนนี้ 15903 คน สถิติปีนี้ 22753 คน สถิติทั้งหมด 119181 คน