>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
การประชุมแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  


วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก พร้อมด้วย นางสาวอุไรวรรณ วงษ์แหยม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ประธานศูนย์คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทั้ง 7 อำเภอ คณะทำงาน Coaching Team และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผนทุกคน เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมจินดาอินทร์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ดารณี แซ่จึง /ภาพ/ ข่าว

 
 
น.ส.ดารณี แซ่จึง
กลุ่มอำนวยการ
 

ขณะนี้ 7 คน สถิติวันนี้ 513 คน สถิติเดือนนี้ 536 คน สถิติปีนี้ 1135 คน สถิติทั้งหมด 97563 คน