>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
การอบรมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  


วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานพิธี และบรรยายพิเศษการอบรมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 พร้อมด้วย นายนรินทร์ เชาว์ประสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 นายสมจิต สิงห์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 ได้แก่ วันวันที่ 6 กรกฎาคม 2562  (กลุ่มผู้อำนวยการสถานศึกษา) และ วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 (กลุ่มข้าราชการครู)  ณ ห้องประชุมสายสัมพันธ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2  โดยวิทยากรผู้ให้ความรู้ ดร.ปรพล แก้วชาติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 (เฉลิมพระเกียรติ) และคณะ

ดารณี แซ่จึง /ภาพ/ ข่าว

 
 
น.ส.ดารณี แซ่จึง
กลุ่มอำนวยการ
 

ขณะนี้ 0 คน สถิติวันนี้ 174 คน สถิติเดือนนี้ 430 คน สถิติปีนี้ 61151 คน สถิติทั้งหมด 245264 คน