>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โครงการอบรมปรับฐานความคิดแยกผลประโยชน์ส่วนตัวกับส่วนรวมและสร้างจิตสำนึกไม่ทนต่อการทุจริ  


วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมปรับฐานความคิดแยกผลประโยชน์ส่วนตัวกับส่วนรวมและสร้างจิตสำนึกไม่ทนต่อการทุจริต พร้อมด้วย นายนรินทร์ เชาว์ประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยมี นายวิชา บุญครอบ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี กล่าวรายงาน นายกันตวีร์ พรหมทองรักษ์ นิติกร โดยวิทยากรผู้ให้ความรู้ นางสาวสินีนาฎ จิตอรุณ นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ฝ่ายงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สังกัดสำนักงาน ปปท. เขต 1 สำนักงาน ป.ป.ท. ณ ห้องประชุมสายสัมพันธ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ดารณี แซ่จึง /ภาพ/ ข่าว

 
 
น.ส.ดารณี แซ่จึง
กลุ่มอำนวยการ
 

ขณะนี้ 4 คน สถิติวันนี้ 522 คน สถิติเดือนนี้ 3308 คน สถิติปีนี้ 72969 คน สถิติทั้งหมด 169397 คน