>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp)  


วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ประจำปี 2562 โดยนางศิริพร พงษ์แตง กล่าวรายงาน และ นางสาวเพ็ญพรรณ กรึงไกร กล่าวต้อนรับ คณะวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้ อาจารย์กรกนก ฮัปเปิล อาจารย์ประจำหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และอาจารย์นฤมล ตันติชาติ อาจารย์ประจำหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีครูเข้ารับการอบรมจำนวน 150 คน ณ ห้องประชุมสายสัมพันธ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ประมวล เนื่องอุทัย / ภาพ / ดารณี แซ่จึง /ภาพ/ ข่าว

 
 
น.ส.ดารณี แซ่จึง
กลุ่มอำนวยการ
 

ขณะนี้ 12 คน สถิติวันนี้ 29 คน สถิติเดือนนี้ 8158 คน สถิติปีนี้ 8158 คน สถิติทั้งหมด 192271 คน