>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล การผลิตสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School Powered by KidBright)  


วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 88 โรงเรียน เพื่อให้ครูที่สอนวิชาวิทยาการคำนวณมีองค์ความรู้ในเรื่องการผลิตสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School Powered by KidBright) เพื่อนำไปฝึกให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดเช่นการคิดเชิงตรรกะการคิดเชิงคำนวณการคิดเชิงระบบการคิดวิเคราะห์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ขอขอบคุณคณะวิทยากรคณะครูโรงเรียนวัดบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน และคณะครูโรงเรียนวัดม่วงหวาน อำเภอบางบาล ณ ห้องประชุมสายสัมพันธ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

 

ดารณี แซ่จึง /ภาพ/ ข่าว

 
 
น.ส.ดารณี แซ่จึง
กลุ่มอำนวยการ
 

ขณะนี้ 1 คน สถิติวันนี้ 338 คน สถิติเดือนนี้ 8116 คน สถิติปีนี้ 8116 คน สถิติทั้งหมด 192229 คน