>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
การประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม (Roving Teams) การเตรียมความพร้อมการประเมินภายนอก รอบสี่  


วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม (Roving Teams) การเตรียมความพร้อมการประเมินภายนอก รอบสี่ จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ณ โรงเรียนวัดพระขาว (ประขานุเคราะห์) อำเภอบางบาล ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมการประชุม จำนวน 17 โรงเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก นายลำเพย เย็นมนัส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) และนายกนก คล้ายมุข ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ดารณี แซ่จึง /ภาพ/ ข่าว

 
 
น.ส.ดารณี แซ่จึง
กลุ่มอำนวยการ
 

ขณะนี้ 2 คน สถิติวันนี้ 350 คน สถิติเดือนนี้ 8128 คน สถิติปีนี้ 8128 คน สถิติทั้งหมด 192241 คน