>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
การระดมทรัพยากรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุ “โพดุล”  


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดย นายบูรพา พรหมสิงห์ ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของโรงเรียน นักเรียน ที่ประสบอุทกภัยจากพายุ “โพดุล” จำนวนเงิน 11,850.-บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ดารณี แซ่จึง /ภาพ/ ข่าว

 
 
น.ส.ดารณี แซ่จึง
กลุ่มอำนวยการ
 

ขณะนี้ 0 คน สถิติวันนี้ 178 คน สถิติเดือนนี้ 434 คน สถิติปีนี้ 61155 คน สถิติทั้งหมด 245268 คน