>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  


วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.30 น. นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ เตรียมเสนอคณะกรรมการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในต้นเดือนธันวาคม 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติ พร้อมด้วย นายนรินทร์ เชาว์ประสิทธิ์ รองฯ ผอ.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 นางสาวอุไรวรรณ วงษ์แหยม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนทุกคน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจินดาอินทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

ดารณี แซ่จึง /ภาพ / ข่าว

 
 
น.ส.ดารณี แซ่จึง
กลุ่มอำนวยการ
 

ขณะนี้ 0 คน สถิติวันนี้ 56 คน สถิติเดือนนี้ 9800 คน สถิติปีนี้ 33468 คน สถิติทั้งหมด 217581 คน