>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2  


วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. นายนรินทร์ เชาว์ประสิทธิ์  รองผู้อำนวยการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 พร้อมด้วย นายยรรยง อรรถีโภค รองผู้อำนวยการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 นายนพคุณ ลัคนาวิเชียร รองผู้อำนวยการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 และนายกนก คล้ายมุข ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นางสาวรวีพร ปุ่นอุดม ครู โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง สพม.3 นางสาวพรนภา สุขยานี ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธ์อนุสรณ์) สพม.3 และนายธนพล สีสุข ครู โรงเรียนวัดจำปาหล่อ สพป.อ่างทอง ณ ห้องประชุมอาคารใหญ่สายสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

 

นายประมวล เนื่องอุทัย /ภาพ/ ดารณี แซ่จึง /ข่าว

 
 
น.ส.ดารณี แซ่จึง
กลุ่มอำนวยการ
 

ขณะนี้ 1 คน สถิติวันนี้ 53 คน สถิติเดือนนี้ 9797 คน สถิติปีนี้ 33465 คน สถิติทั้งหมด 217578 คน