>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ต้อนรับคณะติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  


วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. นายนรินทร์ เชาว์ประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 มอบหมายให้ นายนพคุณ ลัคนาวิเชียร รองฯ ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 พร้อมด้วย นายจิรเดช หาธะนี  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านสร้าง คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านสร้าง ร่วมให้การต้อนรับ ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานคณะติดตาม และคณะติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 “เปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัยโควิด” ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 ดารณี  แซ่จึง /ภาพ /ข่าว

 
 
น.ส.ดารณี แซ่จึง
กลุ่มอำนวยการ
 

ขณะนี้ 1 คน สถิติวันนี้ 83 คน สถิติเดือนนี้ 83 คน สถิติปีนี้ 110981 คน สถิติทั้งหมด 295094 คน