>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
กิจกรรมมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการของบุคลากร สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2  


วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 11.30 น. นายนรินทร์ เชาว์ประสิทธิ์ รองฯ ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พร้อมด้วย นายนพคุณ ลัคนาวิเชียร รองฯ ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2  ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมจัดกิจกรรมมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการของบุคลากร สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ซึ่งมีผู้ที่เกษียณอายุราชการในปีนี้จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1.นายวิเชียร จั่นบำรุง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ 2.นางสมใจ นรินทร์นอก ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 3.นางพินิจ แสงอรุณ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ  และ 4.นางเตือนใจ สุขสมศักดิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ดารณี แซ่จึง  /ภาพ / ข่าว

 
 
น.ส.ดารณี แซ่จึง
กลุ่มอำนวยการ
 

ขณะนี้ 1 คน สถิติวันนี้ 77 คน สถิติเดือนนี้ 5581 คน สถิติปีนี้ 60046 คน สถิติทั้งหมด 378255 คน