>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ตรวจเยี่ยม และการนิเทศการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  


วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. ว่าที่ ร.ต. สำรวย นกงาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พร้อมคณะกรรมการ คณะที่ 1 ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษา และนิเทศการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนในอำเภอบางไทร จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดสนามไชย และโรงเรียนวัดอนุกุญชราราม ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนิเทศการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน และการพัฒนาการอ่าน เขียนภาษาไทย (อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้) พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา

ดารณี  แซ่จึง /ภาพ/ข่าว

 
 
น.ส.ดารณี แซ่จึง
กลุ่มอำนวยการ
 

ขณะนี้ 1 คน สถิติวันนี้ 188 คน สถิติเดือนนี้ 8838 คน สถิติปีนี้ 20974 คน สถิติทั้งหมด 339183 คน