>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ประชุมกรรมการเตรียมความพร้อม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสออนไลน์ฯ  


วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ต. สำรวย นกงาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พร้อมด้วย นายนรินทร์ เชาว์ประสิทธิ์ นายยรรยง อรรถีโภค นายนพคุณ ลัคนาวิเชียร รองฯ ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment : ITA Online) การมอบหมายกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องตามตัวชี้วัด และวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติป้องการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม "ป้องกันการทุจริต" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมจินดาอินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

ดารณี แซ่จึง /ภาพ / ข่าว

 
 
น.ส.ดารณี แซ่จึง
กลุ่มอำนวยการ
 

ขณะนี้ 0 คน สถิติวันนี้ 77 คน สถิติเดือนนี้ 5581 คน สถิติปีนี้ 60046 คน สถิติทั้งหมด 378255 คน