ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2  
  การประชุมทางไกล เพื่อมอบนโยบายและภารกิจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย”
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 994 ครั้ง
  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 984 ครั้ง
  การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 976 ครั้ง
  การอบรมมิติคุณภาพ 5 รู้ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน Classroom Action Research : CAR อำเภอบางบาล
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1054 ครั้ง
  โครงการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 100% อำเภอลาดบัวหลวง
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1048 ครั้ง
  การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1000 ครั้ง
  โครงการงานมหกรรม Shopping การศึกษาเพื่อพัฒนาสายอาชีพ
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1034 ครั้ง
  กการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการสอบของการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 974 ครั้ง
  ตรวจเยี่ยมสนามทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1029 ครั้ง
  ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนวัดสุทธาวาส อ.ลาดบัวหลวง
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1013 ครั้ง
  กิจกรรมเลี้ยงส่งศึกษานิเทศก์ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1006 ครั้ง
  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ครั้งที่ 2/2562
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1025 ครั้ง
  ร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพคนไทย 4.0
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 988 ครั้ง
  โครงการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 100% อำเภอบางไทร
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1046 ครั้ง
  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1006 ครั้ง
  การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปี บริบูรณ์) และโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 998 ครั้ง
  การประชุมโครงการสานสัมพันธ์ครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อย1 และ สพป.อย.2
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1019 ครั้ง
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 991 ครั้ง
  การนำเสนอผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 1 อำเภอบางปะอิน
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1017 ครั้ง
  การประชุมโครงการสานสัมพันธ์ครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อย1 และ สพป.อย.2
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 991 ครั้ง

Total 565 Record « Previous 1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 23 29 Next »

ขณะนี้ 4 คน สถิติวันนี้ 509 คน สถิติเดือนนี้ 7993 คน สถิติปีนี้ 21157 คน สถิติทั้งหมด 205270 คน