ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2  
  การประชุมทางไกล เพื่อมอบนโยบายและภารกิจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย”
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1107 ครั้ง
  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1087 ครั้ง
  การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1074 ครั้ง
  การอบรมมิติคุณภาพ 5 รู้ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน Classroom Action Research : CAR อำเภอบางบาล
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1230 ครั้ง
  โครงการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 100% อำเภอลาดบัวหลวง
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1197 ครั้ง
  การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1135 ครั้ง
  โครงการงานมหกรรม Shopping การศึกษาเพื่อพัฒนาสายอาชีพ
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1175 ครั้ง
  กการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการสอบของการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1090 ครั้ง
  ตรวจเยี่ยมสนามทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1215 ครั้ง
  ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนวัดสุทธาวาส อ.ลาดบัวหลวง
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1210 ครั้ง
  กิจกรรมเลี้ยงส่งศึกษานิเทศก์ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1151 ครั้ง
  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ครั้งที่ 2/2562
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1205 ครั้ง
  ร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพคนไทย 4.0
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1136 ครั้ง
  โครงการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 100% อำเภอบางไทร
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1170 ครั้ง
  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1156 ครั้ง
  การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปี บริบูรณ์) และโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1134 ครั้ง
  การประชุมโครงการสานสัมพันธ์ครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อย1 และ สพป.อย.2
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1260 ครั้ง
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1136 ครั้ง
  การนำเสนอผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 1 อำเภอบางปะอิน
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1130 ครั้ง
  การประชุมโครงการสานสัมพันธ์ครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อย1 และ สพป.อย.2
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1097 ครั้ง

Total 581 Record « Previous 1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 23 30 Next »

ขณะนี้ 6 คน สถิติวันนี้ 75 คน สถิติเดือนนี้ 10800 คน สถิติปีนี้ 101205 คน สถิติทั้งหมด 285318 คน