ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2  
  ร่วมงาน “101 ปี การศึกษาเอกชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1096 ครั้ง
  การนำเสนอผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 1 อ.ลาดบัวหลวง และอ.เสนา
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1020 ครั้ง
  การนำเสนอผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 1 อ.บางบาล และอ.ผักไห่
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 997 ครั้ง
  การประชุมโครงการสานสัมพันธ์ครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อย1 และ สพป.อย.2
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1008 ครั้ง
  การประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 (1เมษายน 2562)
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1004 ครั้ง
  การนำเสนอผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานรอบที่ 1 อ.บางซ้าย และอ.บางไทร
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1005 ครั้ง
  การแข่งขันกีฬาโครงการสานสัมพันธ์ครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อย1 และ สพป.อย.2
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1119 ครั้ง
  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา การนำนโยบายมิติคุณภาพ 5 รู้ สู่การบริหารจัดการในสถานศึกษา
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 978 ครั้ง
  การอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต : “ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน”
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 995 ครั้ง
  บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1030 ครั้ง
  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา การนำนโยบายมิติคุณภาพ 5 รู้ สู่การบริหารจัดการในสถานศึกษา
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1033 ครั้ง
  “พุธเช้า...ข่าว สพฐ” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ 14/2562
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 976 ครั้ง
  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา การนำนโยบายมิติคุณภาพ 5 รู้ สู่การบริหารจัดการในสถานศึกษา
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1058 ครั้ง
  ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1096 ครั้ง
  พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1005 ครั้ง
  โครงการบรรพชาสามภาคฤดูร้อน ณ วัดสีกุก รุ่นที่ 37
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1028 ครั้ง
  พิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 999 ครั้ง
  พิธีรดน้ำดำหัวและขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1035 ครั้ง
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม "ป้องกันการทุจริต" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และโครงการเสริมสร้าง ความซื่อสัตย์ สุจริตและปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดี การต่อต้านการทุจริต
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1009 ครั้ง
  ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1047 ครั้ง

Total 565 Record « Previous 1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 24 29 Next »

ขณะนี้ 5 คน สถิติวันนี้ 338 คน สถิติเดือนนี้ 8771 คน สถิติปีนี้ 21935 คน สถิติทั้งหมด 206048 คน