ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2  
  “พุธเช้า...ข่าว สพฐ” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ 17/2562 และประชุมสภากาแฟ
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1187 ครั้ง
  ร่วมงานรัฐพิธี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1188 ครั้ง
  ต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร)
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1204 ครั้ง
  การประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผล สาระที่ 4 เทคโนโลยี ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1118 ครั้ง
  การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3)
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1159 ครั้ง
  ประธานในพิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อประดิษฐ์ เกตุนิล บิดา ของคุณสมศรี กระแสขันธ์
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1190 ครั้ง
  การประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ : OIT
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1137 ครั้ง
  พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร และรับชมการถ่ายทอดสดฯ
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1098 ครั้ง
  “พุธเช้า...ข่าว สพฐ” ครั้งที่ 19/2562
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1099 ครั้ง
  ประชุมทางไกลชี้แจงข้อราชการ “การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน”
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1072 ครั้ง
  งานครบรอบวันก่อตั้งศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ ปีที่ 33
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1157 ครั้ง
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม "ป้องกันการทุจริต" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และโครงการเสริมสร้าง ความซื่อสัตย์ สุจริตและปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดี การต่อต้านการทุจริต
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1088 ครั้ง
  การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน “หลักสูตรต้านทุจริต”
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1128 ครั้ง
  เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดย คณะวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 รุ่นที่ 2 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์”
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1195 ครั้ง
 
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1099 ครั้ง
  ทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.2562
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1111 ครั้ง
  ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการส่งเสริมมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1074 ครั้ง
  การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูสะเต็มศึกษา (STEM)
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1123 ครั้ง
  ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 100% โรงเรียนวัดบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1201 ครั้ง
  ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 100% โรงเรียนวัดธรรมนาวา อำเภอบางปะอิน
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1295 ครั้ง

Total 581 Record « Previous 1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 25 30 Next »

ขณะนี้ 0 คน สถิติวันนี้ 67 คน สถิติเดือนนี้ 10792 คน สถิติปีนี้ 101197 คน สถิติทั้งหมด 285310 คน