ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2  
  การประชุม “ผอ.เขตฯ พบเพื่อนครูบางไทร” และการอบรมปฏิบัติการ “ครูกับงานวิจัย”
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1014 ครั้ง
  ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 100% อำเภอลาดบัวหลวง
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1002 ครั้ง
  การประชุมการจัดการศึกษาปฐมวัยกับบทบาทการนิเทศงานปฐมวัยของผู้บริหารสถานศึกษา
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1034 ครั้ง
  การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2562
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1011 ครั้ง
  ร่วมพิธีเปิดการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับภาค
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1079 ครั้ง
  ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 100% โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) อำเภอลาดบัวหลวง
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1085 ครั้ง
  การประชุมคณะทำงานเตรียมการนิเทศกำกับติดตาม การจัดการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี ในสถานศึกษา
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 976 ครั้ง
  ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่บุญชู พิศาภาค มารดา นายบัญชา พิศาภาค
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 994 ครั้ง
  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562 ผ่านระบบทางไกล Video Conference
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1007 ครั้ง
  ประธานเปิดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มโรงเรียนสันติสุข อ.ลาดบัวหลวง
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1034 ครั้ง
  ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี “เพื่อสมทบกองทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ หอผู้ป่วยหนัก และจัดทำห้องแยกโรค”
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 977 ครั้ง
  พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน และพิธีวางพวงมาลา รัชกาลที่ 8
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 977 ครั้ง
  ร่วมทำบุญเนื่องในวันก่อตั้งโรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร) ครบรอบ 91 ปี
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1033 ครั้ง
  ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 100% โรงเรียนวัดดอนลาน (มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์) อำเภอผักไห่
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1019 ครั้ง
  ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 100% โรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) อำเภอผักไห่
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1048 ครั้ง
  การประชุมคณะทำงานเตรียมการนิเทศกำกับติดตาม การจัดการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี ในสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 981 ครั้ง
  “ผอ.เขตฯ พบเพื่อนครูอำเภอบางบาล” และการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำมิติคุณภาพ 5 รู้ +1 สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1024 ครั้ง
  ผอ.เขตฯ พบเพื่อนครูอำเภอผักไห่ มุ่งสู่นวัตกรรมการวิจัย
โดย  นายสุเทพ สภาพอัตถ์  โรงเรียน  เข้าชม 1023 ครั้ง
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียน อำเภอบางซ้าย
โดย  นายสุเทพ สภาพอัตถ์  โรงเรียน  เข้าชม 993 ครั้ง
  ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และต่อต้านคอร์รัปชั่น
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 975 ครั้ง

Total 565 Record « Previous 1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 26 29 Next »

ขณะนี้ 3 คน สถิติวันนี้ 375 คน สถิติเดือนนี้ 8808 คน สถิติปีนี้ 21972 คน สถิติทั้งหมด 206085 คน