ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2  
  ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 973 ครั้ง
  ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่มาลา ขาวสุวรรณ มารดา ดร.อัจฉรา คหินทพงศ์
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 974 ครั้ง
  ร่วมพิธีรับมอบห้องกระตุ้นพัฒนาการ สำหรับเด็กพิการ และพิธีรดน้ำดำหัวขอพรในโอกาสวันสงกรานต์ประจำปี 2561
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 977 ครั้ง
  การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 966 ครั้ง
  พิธีรดน้ำดำหัวและขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 965 ครั้ง
  ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 966 ครั้ง
  ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 991 ครั้ง
  ประธานรดน้ำศพคุณแม่สอิ้ง พุ่มไสว มารดา นายนที พุ่มไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์นิมิตร
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 982 ครั้ง
  ร่วมแสดงความยินดีกับนางจินตนา ภาคไพรศรี
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 969 ครั้ง
  เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณแม่สอิ้ง พุ่มไสว มารดา นายนที พุ่มไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์นิมิตร
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 987 ครั้ง
  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ครั้งที่ 2/2561
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 965 ครั้ง
  ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดทุกเรียน
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 971 ครั้ง
  ประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่สอิ้ง พุ่มไสว มารดา นายนที พุ่มไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์นิรมิตร
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 989 ครั้ง
  ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นางบาญเย็น ศะศินิล อายุ 108 ปี
โดย  Admin  โรงเรียน  เข้าชม 965 ครั้ง
  การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ
โดย  Admin  โรงเรียน  เข้าชม 968 ครั้ง
  ร่วมงานรัฐพิธี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 967 ครั้ง
  การอบรมสัมมนา Innovative School 2018
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 981 ครั้ง
  การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 988 ครั้ง
  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนประสิทธิ์วิทยา
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 984 ครั้ง
  ประธานการประชุมปฏิบัติการความร่วมมือพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็กประจำปี 2561
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 976 ครั้ง

Total 558 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 28 Next »

ขณะนี้ 2 คน สถิติวันนี้ 342 คน สถิติเดือนนี้ 9259 คน สถิติปีนี้ 9259 คน สถิติทั้งหมด 193372 คน